Kodlicensen

Se och ladda ner lektionsplaneringar och aktiviteter för KUBO kodning, för ett dynamiskt förhållningssätt till STEAM* inlärning

*STEAM – ett ämnesövergripande förhållningssätt till vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik.

Välj ditt språk

Lektionsplanering 1

Rutter

100 minuter
Datorvetenskap, matematik, språk

Lektionsplanering 2

Funktioner

100 minuter
Datorvetenskap, matematik, språk

Lektionsplanering 3

Subrutiner

100 minuter
Datorvetenskap, matematik, språk

Lektionsplanering 4

Loopar

100 minuter
Datorvetenskap, matematik, språk